"Loading..."

DR. BÉRCZES LÁSZLÓ

Dr. Bérczes László

Bérczes László az Eötvös Lóránd Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Karán diplomázott 1994-ben. 1991-ben Maastrichtban a Risjksuniversiteit Limburg Jogi Karán folytatott tanulmányokat. 1995-ben a British–Hungarian Law Association által szervezett képzési program keretében részt vett több londoni ügyvédi iroda munkájában.

Szakterülete a szellemi tulajdonjogok megsértőivel szemben a jogosultak képviselete a nyomozó hatóságok és bíróságok előtt.

Szerzője az Oxford University Press által kiadott “Enforcement of Intellectual Property Rights through Border Measures” című könyv magyar fejezetének és társszerzője a PROART által kiadott “Kézikönyv a szerzői jog érvényesítéséhez” című alkotás vámjogi fejezetének.

Tagja az Európai Unió Védjegyegyesületének (ECTA) amelynek 2013 és 2019 között a pénzügyi igazgatói funkcióját töltötte be.

2006-ban a Vám- és Pénzügyőrségért Érem Arany Fokozata állami elismerésben részesült.


« A CSAPAT